Celoroční kroužek pro děti se specifickými potřebami. Pracujeme zde s malou skupinkou dětí, kdy využíváme interakci se zvířaty a prostředí rodového statku a lesa k nácviku konkrétních dovedností, od komunikace, výslovnosti, rozvoje hrubé i jemné motoriky až po budování sebevědomí a vědomé posouvání vlastních hranic.
V roce 2023 probíhá kroužek každý pátek od půl 3 do 4.
 
Kroužek vede Adéla Pfannová. Pro více informací volejte přímo jí na 721 512 147 nebo pište na adelapfannova@gmail.com