Hiporehabilitace

Hipoterapie je jedním z podoborů hiporehabilitace a jedná se o terapii, při které klient jede na koni a příjmá pohybové impulzy, které mu kůň svým pohybem hřbetu nabízí. Hipoterapii můžeme využívat buď jako senzomotorickou stimulaci a posilovat tak svalstvo, které je třeba, nebo ji můžeme využívat k diferenciaci. Hipoterapie se využívá jako doplňková či alternativní terapie k Vojtově metodě. Jezdí se již od 3 měsíců věku dítěte. Nejčastější diagnozy vhodné pro hipoterapii:

 

 • Vadné držení těla
 • Skolioza
 • Vertebrogenní problémy
 • Dětská mozková obrna
 • Centrální koordinační poruchy
 • ADHD
 • Logopedické problémy
 • Autismus
 • Downův syndrom
 • Opožděný psychomotorický vývoj
 • Psychiatrické problémy

Hipoterapii provádí vždy vyškolený fyzioterapeut na speciálně vycvičeném hiporehabilitačním koni. Délka jedné hipoterapeutické jízdy se řídí stavem klienta, ale zpravidla je to kolem 15 minut.
Kontraindikací pro hipoterapii je subluxace kyčelních kloubů, alergie na koňskou srst nebo panický strach z koní.

 

Ke koni je nutné přistupovat se svým dítětem vždy s vědomím fyzioterapeuta či vodiče koně, to samé platí při nasedání a sesedání klienta z koně. Na rampu vstupuje dítě také až po svolení fyzioterapeuta.

 

Dítě by mělo mít na sobě ideálně přiléhavé neklouzavé oblečení a kalhoty s dlouhými nohavicemi. Při teplém počasí je z terapeutického důvodu vhodné jezdit bez bot. Pozor na holínky, při sedu na koni padají dětem z nohou. Nevhodné jsou klouzavé materiály jako šusťákové kalhoty, bundy a materiály nepoddajné, neumožňující kontakt s koňským hřbetem – rifle apod.
Dítě během terapie nesmí mít bonbón, žvýkačku či jakékoli jídlo a pití. Pokud je to v dané chvíli nutné, bude jednotka přerušena na potřebnou chvíli sundáním dítěte z koně.


Rodič má právo se terapie zúčastnit. V ideálním případě jde vedle koně na straně fyzioterapeuta. Ve výjimečných případech – při nutnosti polohování či nastavení klienta může být rodič vyzván fyzioterapeutem, aby šel z druhé strany koně a dle instrukcí dítě „polohoval.“ Za jištění dítěte během terapie odpovídá vždy fyzioterapeut, v případě, že nastane nestandardní situace, tuto řeší. V některých případech je nutné terapii vést v nepřítomnosti rodiče. V případě účasti rodiče na terapii je vždy nutné, aby měl pevnou, uzavřenou obuv a vhodné oblečení.


Helma je v hipoterapii povinná. Z terapeutických důvodů (zvláště u menších dětí) může být někdy nevhodná, a to především u dětí se špatnou kontrolou hlavy a tím vznikající nestability atlanto-occipitálního skloubení. Pokud nevlastníte helmu, bude vám zapůjčena.


Během hipoterapie (kdy dítě není na koni) je nutné mít dítě neustále pod dozorem a dohlížet na to, aby svým chováním nenarušovalo průběh terapie ostatních dětí a nezneklidňovalo koně. Zároveň během celého dne je nutné dodržovat pravidla areálu.
Krmení koně je možné po domluvě. Z výchovných důvodů nekrmíme koně z ruky, ale z kyblíku.

Obraťte se na nás

Máte nějaké dotazy týkající se programu, přihlášky nebo jiných praktických záležitostí? Kontaktujte nás, rádi odpovíme na všechny vaše otázky.