AVK

Aktivity s využitím koní jsou výchovně – vzdělávací proces, při kterém se využívá kontakt s koněm v prostředí, ve kterém žije. Děti se učí praktické i teoretické věci z koňského světa. Obsah jednotlivých lekcí se řídí individuálně podle terapeutických cílů dětí.

 

Kůň je velký motivační prvek, který děti aktivizuje a vzbuzuje v nich zájem a zvědavost. Děti si u koně procvičují jemnou i hrubou motoriku, nácvik komunikace a spolupráce, vyjadřování vlastních potřeb a v neposlední řadě má přítomnost koně velmi dobrý vliv na psychiku člověka. Děti se učí koně vyčistit, poznávat, používat a pojmenovávat věci, které u koní používají, připravují krmení, vyzkouší si kydání a na koních se i svezou. 

 

Počet účastníků v jedné hodině je dle domluvy.

 

Délka AVK je 60 minut.

Cena jedné lekce je 500Kč.