AVK

Aktivity s využitím koní jsou výchovně – vzdělávací proces, při kterém se využívá kontakt s koněm v prostředí, ve kterém žije. Děti se učí praktické i teoretické věci z koňského světa. Obsah jednotlivých lekcí se řídí individuálně podle terapeutických cílů dětí.

Kůň je velký motivační prvek, který děti aktivizuje a vzbuzuje v nich zájem a zvědavost. Děti si u koně procvičují jemnou i hrubou motoriku, nácvik komunikace a spolupráce, vyjadřování vlastních potřeb a v neposlední řadě má přítomnost koně velmi dobrý vliv na psychiku člověka. Děti se učí koně vyčistit, poznávat, používat a pojmenovávat věci, které u koní používají, připravují krmení, vyzkouší si kydání a na koních se i svezou.

Počet účastníků v jedné hodině je dle domluvy.

Délka AVK je 60 minut.
Cena jedné lekce je 500Kč.

Obraťte se na nás

Máte nějaké dotazy týkající se programu, přihlášky nebo jiných praktických záležitostí? Kontaktujte nás, rádi odpovíme na všechny vaše otázky.