Pavlína Rejzková

Na koních začala jezdit v 11ti letech a od té doby ji koně provázejí celým životem. Výuce dětí i dospělých a výcviku koní se věnuje více než 15 let. Je licentovanou instruktorkou jezdectví a rozhodčí pro parkur a drezuru pod Českou jezdeckou federací a majitelkou většiny koní působících v z.s. Kentaurus.

Bc. Barbora Nosková

Vystudovala UK FTVS obor fyzioterapie. Působí jako hlavní fyzioterapeut pro hiporehabilitaci v neziskové organizaci Kentaurus z.s. a příležitostně spolupracuje i s Centrem hiporehabilitace Mirákl. V oblasti hiporehabilitace působí od roku 2008 a věnuje se hipoterapii - jako fyzioterapeut i jako vodič, AVK a celkové přípravě koní pro hiporehabilitaci. Je spoluautorkou projektu Na koníčku pro básničku – logopedicko – hiporehabilitačních táborů, které pořádá od roku 2016.

Lea Murbach

Vyrůstala na biodynamické farmě ve Fořtu, kde obstarává a jezdí tři koně. Od roku 2010 chodila do jezdeckého klubu No Limits v Lánově kde později působila jako instruktorka i vedoucí letních koňských táborů. Pomáhala zde i s voděním koní při hipoterapii. Absolvovala Waldorfskou základní a střední školu Semily. V rámci studia vyjela s Erasmem na měsíc do Anglie na sociální praktikum, kde pracovala s dětmi ve školce. V z.s. Kentaurus působí jako instruktorka letních příměstských táborů.

Martina Pakostová

Dlouholetá členka jezdeckého klubu No Limits, kde později působila i jako pomocná instruktorka koňských příměstských táborů. Nyní je majitelkou našeho bývalého oddílového koně Bobeše, který si s ní užívá svůj zasloužený koňský důchod. V letošním roce bude působit jako instruktorka koňských příměstských táborů ve Fořtu.

Laura Bezděková​

U koní vyrůstala, vystřídala mnoho stájí, až se v roce 2012 dostala k hiporehabilitaci v CH Mirákl. Kromě vodění koní v hipoterapii zde získala praxi i s tréninkem a celkovou přípravou hiporehabilitačních koní, AVK a tréninkem dětí v parawesternu. V z.s. Kentaurus působí jako instruktor při letních táborech Na koníčku pro básničku.

Bc. Martina Quetu Dis.​​

Animátorka volného času na volné noze. Vystudovala Pedagogiku volného času na Technické Univerzitě Liberec a soukromou taneční konzervatoř TCP Praha v oboru Pedagogika tance. Již jako studentka sbírala své zkušenosti vedením kroužků v mateřských školkách a jako vedoucí na mezinárodních táborech po Evropě. Nejčastěji se věnuje věkovým skupinám od 7-18 let se zaměřením taneční, sportovní a outdorové aktivity. Od roku 2011 spolupracuje především s Francouzským Lyceem v Praze jako lektorka sportu a tance. V z.s. Kentaurus působí jako instruktor při letních táborech Na koníčku pro básničku.

Jula Murbach

Vyrůstala na biodynamickém statku ve Fořtu, kde se již od mala setkává se zvířaty, jezdí a obstarává tři koně. Od roku 2010 chodila do jezdeckého klubu No Limits v Lánově. Je absolventkou základní waldorfské školy a nyní studuje na střední waldorfské škole v Semilech. V z.s. Kentaurus působí jako instruktorka letních příměstských táborů.

Mgr. et Mgr. Petra Nováková​

Je spoluautorkou projektu Na koníčku pro básničku, kde zastává funkci hlavního logopeda. Vystudovala UK FTVS magisterský obor - tělesná výchova a speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování dětí a magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na Speciální pedagogiku, které ukončila státní závěrečnou zkouškou z Logopedie a Surdopedie. Pracuje v Liberci v soukromé anglické školce jako logoped a učitel, dále pracuje jako logoped v Dětském centru v a poskytuje soukromou logopedickou praxi.