Pavlína Rejzková

Na koních začala jezdit v 11ti letech a od té doby ji koně provázejí celým životem. Výuce dětí i dospělých a výcviku koní se věnuje více než 15 let. Je licentovanou instruktorkou jezdectví a rozhodčí pro parkur a drezuru pod Českou jezdeckou federací a majitelkou většiny koní působících v z.s. Kentaurus.

Bc. Barbora Nosková

Vystudovala UK FTVS obor fyzioterapie. Působí jako hlavní fyzioterapeut pro hiporehabilitaci v neziskové organizaci Kentaurus z.s. a příležitostně spolupracuje i s Centrem hiporehabilitace Mirákl. V oblasti hiporehabilitace působí od roku 2008 a věnuje se hipoterapii - jako fyzioterapeut i jako vodič, AVK a celkové přípravě koní pro hiporehabilitaci. Je spoluautorkou projektu Na koníčku pro básničku – logopedicko – hiporehabilitačních táborů, které pořádá od roku 2016.

Lea Murbach

Vyrůstala na biodynamické farmě ve Fořtu, kde obstarává a jezdí tři koně. Od roku 2010 chodila do jezdeckého klubu No Limits v Lánově kde později působila jako instruktorka i vedoucí letních koňských táborů. Pomáhala zde i s voděním koní při hipoterapii. Absolvovala Waldorfskou základní a střední školu Semily. V rámci studia vyjela s Erasmem na měsíc do Anglie na sociální praktikum, kde pracovala s dětmi ve školce. V z.s. Kentaurus působí jako instruktorka letních příměstských táborů.

Martina Pakostová

Dlouholetá členka jezdeckého klubu No Limits, kde později působila i jako pomocná instruktorka koňských příměstských táborů. Nyní je majitelkou našeho bývalého oddílového koně Bobeše, který si s ní užívá svůj zasloužený koňský důchod. V letošním roce bude působit jako instruktorka koňských příměstských táborů ve Fořtu.

Laura Bezděková​

U koní vyrůstala, vystřídala mnoho stájí, až se v roce 2012 dostala k hiporehabilitaci v CH Mirákl. Kromě vodění koní v hipoterapii zde získala praxi i s tréninkem a celkovou přípravou hiporehabilitačních koní, AVK a tréninkem dětí v parawesternu. V z.s. Kentaurus působí jako instruktor při letních táborech Na koníčku pro básničku.

Bc. Martina Quetu Dis.​​

Animátorka volného času na volné noze. Vystudovala Pedagogiku volného času na Technické Univerzitě Liberec a soukromou taneční konzervatoř TCP Praha v oboru Pedagogika tance. Již jako studentka sbírala své zkušenosti vedením kroužků v mateřských školkách a jako vedoucí na mezinárodních táborech po Evropě. Nejčastěji se věnuje věkovým skupinám od 7-18 let se zaměřením taneční, sportovní a outdorové aktivity. Od roku 2011 spolupracuje především s Francouzským Lyceem v Praze jako lektorka sportu a tance. V z.s. Kentaurus působí jako instruktor při letních táborech Na koníčku pro básničku.

Michaela Dvořáková

Ke koním měla blízko již od mala, kdy je chodila pozorovat do stáje, vedle které bydlela. Od roku 2010 začala chodit do jezdeckého klubu No Limits, kde později působila jako instruktorka na letních koňských táborech a při AVK. Jako vodič koně se také účastnila hipoterapií. Nyní se již několik let věnuje a vzdělává v horsemanshipu, který je pro ni velmi důležitý a ovlivňuje celý její pohled na svět. V z.s. Kentaurus působí jako instruktorka letních příměstských táborů.

Jula Murbach

Vyrůstala na biodynamickém statku ve Fořtu, kde se již od mala setkává se zvířaty, jezdí a obstarává tři koně. Od roku 2010 chodila do jezdeckého klubu No Limits v Lánově. Je absolventkou základní waldorfské školy a nyní studuje na střední waldorfské škole v Semilech. V z.s. Kentaurus působí jako instruktorka letních příměstských táborů.

Mgr. et Mgr. Petra Nováková​

Je spoluautorkou projektu Na koníčku pro básničku, kde zastává funkci hlavního logopeda. Vystudovala UK FTVS magisterský obor - tělesná výchova a speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování dětí a magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na Speciální pedagogiku, které ukončila státní závěrečnou zkouškou z Logopedie a Surdopedie. Pracuje v Liberci v soukromé anglické školce jako logoped a učitel, dále pracuje jako logoped v Dětském centru v a poskytuje soukromou logopedickou praxi.

Káťa Gaubmannová

Ke koním se dostala poměrně nedávno, když zjistila, že jí v životě něco chybí. Pracovala jako instruktor a vedoucí koňských táborů a jezdeckého oddílu. V z.s. Kentaurus pomáhá jako vodič koní při hipoterapiích, při AVK a jako instruktor letních příměstských táborů. Jsou jí blízké myšlenky Horsemanshipu a je šťastná a vděčná za lidi a koně, se kterými může pracovat a trávit čas. Myslí si, že člověk i kůň potřebuje svobodu, důvěru, hranice a lásku, aby se cítil dobře.