Provozní řád

Provozní řád spolku Kentaurus

 • Při příjezdu na farmu zaparkujte prosím auto na parkovišti před vjezdem do areálu a dále pokračujte pouze pěšky.
 • Psy je možné v areálu mít pouze na vodítku a je nutné si po nich uklízet exkrementy.
 • Ve všech prostorách areálu farmy platí zákaz kouření.
 • Každý návštěvník je povinen v případě zjištěných závad nebo možného poškození majetku, okamžitě tuto skutečnost nahlásit odpovědné osobě.

PÉČE O KONĚ

 • Ke koním lze přistupovat jen v přítomnosti stájníka, trenéra, či majitele koně. Vstup do výběhů, jízdárny a boxů je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu!
 • V prostorách pastevního odchovu při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak neplašit koně. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit.
 • Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit, zvláště přistupujeme-li zezadu, kde nás kůň nevidí.
 • Bez vědomí provozovatele, osoby jím pověřené nebo trenéra je přístup ke koním zakázán.
 • Při manipulaci s koňmi (čištění, sedlání) budou všichni koně uvázáni na stájové ohlávce na určeném stanovišti. 

JEZDECKÝ VÝCVIK, HIPOREHABILITACE, KURZY, TÁBORY, REKREAČNÍ JEŽDĚNÍ

 • Chod výcviku řídí trenér, cvičitel nebo osoba jím pověřená (dále jen trenér).
 • Před zahájením jízdy na koních jsou účastníci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit trenérovi.
 • Účastníci jízdy na koních musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Každý jezdec mladší 18 let musí mít kvalitní přilbu s tříbodovým úchytem, jezdecké boty nebo minichapsy doplněné pevnou kotníkovou obuví (s rovnou podrážkou a malým podpatkem). Dále se doporučují: pružné jezdecké kalhoty, svetr s dlouhým rukávem, kožené rukavice a bezpečnostní vesta. Je zakázáno nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit za výstroj koně.
 • Všichni účastníci jsou povinni chovat se ohleduplně ke koním, ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě. Jezdec na koni zdraví vždy kolemjdoucí jako první.
 • Povinností každého jezdce je po svém koni udržovat pořádek tzn. uklízet exkrementy z celého prostoru areálu farmy, jízdárny a příjezdové cesty, zamést a vyhodit vypadané nebo rozsypané krmení, vyčesané chlupy a nečistoty z kopyt.
 • Je vhodné, aby účastníci jezdeckého výcviku, táborů, hiporehabilitací, rekreační jezdci, ošetřovatelé, majitelé a další osoby podílející se na provozu areálu byly očkováni proti tetanu a musí mít uzavřeno i úrazové pojištění.
 • U dětí a mladistvých do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakémukoli pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů.
 • Jezdecký výcvik, jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Před zahájením musí účastník podepsat prohlášení, že si je tohoto rizika vědom (u dětí podepisuje zákonný zástupce). Bez tohoto nelze jízdy nárokovat.
 • Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v jezdeckém areálu.
 • Účastník jízdy na koních není provozovatelem pojištěn proti úrazu či jiné újmě na zdraví či ztrátě majetku.
 • Jezdecký výcvik a jízda na koních je zakázána pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných psychotropních látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít, žvýkat, kouřit a telefonovat.
 • Půjčené věci je samozřejmostí vrátit v původním stavu na původní místo.
 • Je v našem zájmu dodržování pořádku ve všech užívaných prostorách ( sedlovny, klubovna, wc, šatny, chodba, ohrady atd.)

Odpovědné osoby za spolek Kentaurus:

Pavlína Rejzková – 734 637 066

Barbora Nosková – 604 918 494