Hipoterapie

Hipoterapie je jedním z podoborů hiporehabilitace a jedná se o terapii, při které klient jede na koni a příjmá pohybové impulzy, které mu kůň svým pohybem hřbetu nabízí. Hipoterapii můžeme využívat buď jako senzomotorickou stimulaci a posilovat tak svalstvo, které je třeba, nebo ji můžeme využívat k diferenciaci. Hipoterapie se využívá jako doplňková či alternativní terapie k Vojtově metodě. Jezdí se již od 3 měsíců věku dítěte.

Nejčastější diagnozy vhodné pro hipoterapii:

 

 • Vadné držení těla

 • Skolioza

 • Vertebrogenní problémy

 • Dětská mozková obrna

 • Centrální koordinační poruchy

 • ADHD

 • Logopedické problémy

 • Autismus

 • Downův syndrom

 • Opožděný psychomotorický vývoj

 • Psychiatrické problémy

Hipoterapii provádí vždy vyškolený fyzioterapeut na speciálně vycvičeném hiporehabilitačním koni. Délka jedné hipoterapeutické jízdy se řídí stavem klienta, ale zpravidla je to kolem 15 minut. 

Kontraindikací pro hipoterapii je subluxace kyčelních kloubů, alergie na koňskou srst nebo panický strach z koní.