Bezpečnostní pravidla

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI HIPOTERAPII

  • Ke koni je nutné přistupovat se svým dítětem vždy s vědomím fyzioterapeuta či vodiče koně, to samé platí při nasedání a sesedání klienta z koně. Na rampu vstupuje dítě také až po svolení fyzioterapeuta.
  • Dítě by mělo mít na sobě ideálně přiléhavé neklouzavé oblečení a kalhoty s dlouhými nohavicemi. Při teplém počasí je z terapeutického důvodu vhodné jezdit bez bot. Pozor na holínky, při sedu na koni padají dětem z nohou. Nevhodné jsou klouzavé materiály jako šusťákové kalhoty, bundy a materiály nepoddajné, neumožňující kontakt s koňským hřbetem – rifle apod.
  • Dítě během terapie nesmí mít bonbón, žvýkačku či jakékoli jídlo a pití. Pokud je to v dané chvíli nutné, bude jednotka přerušena na potřebnou chvíli sundáním dítěte z koně.
  • Rodič má právo se terapie zúčastnit. V ideálním případě jde vedle koně na straně fyzioterapeuta. Ve výjimečných případech – při nutnosti polohování či nastavení klienta může být rodič vyzván fyzioterapeutem, aby šel z druhé strany koně a dle instrukcí dítě „polohoval.“ Za jištění dítěte během terapie odpovídá vždy fyzioterapeut, v případě, že nastane nestandardní situace, tuto řeší. V některých případech je nutné terapii vést v nepřítomnosti rodiče. V případě účasti rodiče na terapii je vždy nutné, aby měl pevnou, uzavřenou obuv a vhodné oblečení.
  • Helma je v hipoterapii povinná. Z terapeutických důvodů (zvláště u menších dětí) může být někdy nevhodná, a to především u dětí se špatnou kontrolou hlavy a tím vznikající nestability atlanto-occipitálního skloubení. Pokud nevlastníte helmu, bude vám zapůjčena.
  • Během hipoterapie (kdy dítě není na koni) je nutné mít dítě neustále pod dozorem a dohlížet na to, aby svým chováním nenarušovalo průběh terapie ostatních dětí a nezneklidňovalo koně. Zároveň během celého dne je nutné dodržovat pravidla areálu.
  • Krmení koně je možné po domluvě. Z výchovných důvodů nekrmíme koně z ruky, ale z kyblíku.


Bezpečnostní pravidla