Hipoterapie je jedním z podoborů hiporehabilitace a jedná se o terapii, při které klient jede na koni a příjmá pohybové impulzy, které mu kůň svým přirozeně trojrozměrným pohybem hřbetu nabízí. Hipoterapii můžeme využívat buď jako senzomotorickou stimulaci a posilovat tak svalstvo, které je třeba, nebo ji můžeme využívat k diferenciaci. Hipoterapie se využívá jako doplňková či alternativní terapie k Vojtově metodě. Jezdí se již od 3 měsíců věku dítěte.

Nejčastější diagnozy vhodné pro hipoterapii:

 

 • Vadné držení těla

 • Skolioza

 • Vertebrogenní problémy

 • Dětská mozková obrna

 • Centrální koordinační poruchy

 • ADHD

 • Logopedické problémy

 • Autismus

 • Downův syndrom

 • Opožděný psychomotorický vývoj

 • Psychiatrické problémy

Hipoterapii provádí vždy vyškolený fyzioterapeut na speciálně vycvičeném hiporehabilitačním koni. Délka jedné hipoterapeutické jízdy se řídí stavem klienta, ale zpravidla je to 10 – 20 minut. 

Kontraindikací pro hipoterapii je subluxace kyčelních kloubů, alergie na koňskou srst nebo panický strach z koní.

Hipoterapie - jedna jízda 250Kč

Délka jedné hipoterapeutické jízdy se řídí stavem klienta, ale zpravidla je to 10 - 20 minut.