Řadí se také do podoborů hiporehabilitace a jedná se o výchovně – vzdělávací proces, při kterém se využívá kontakt s koněm v prostředí, ve kterém žije. Klienti se učí praktické i teoretické věci z koňského světa. Naučí se s koněm manipulovat, vyčistit ho, nasedlat, pečovat o něj a samozřejmě na něm jezdit.

 

Kontakt s koněm slouží k aktivizaci, motivaci, k procvičení jemné i hrubé motoriky, ke kognitivnímu posunu a v neposlední řadě se využívá i kvůli velmi dobrému vlivu na psychiku člověka.

Počet účastníků v jedné hodině je dle domluvy.

 

Délka AVK je 60 minut.

Cena AVK je 500Kč.